Стандарт МВС України. Зброя пневматична, конструктивно схожі з нею вироби та кулі для них

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗБРОЯ ПНЕВМАТИЧНА, КОНСТРУКТИВНО СХОЖІ З НЕЮ ВИРОБИ
ТА КУЛІ ДЛЯ НИХ

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

СОУ 78-41-013:2011

Видання офіційне

МВС України

Київ 2011

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут (ДНДІ) МВС України

ВНЕСЕНО: ДНДІ МВС України

РОЗРОБНИКИ: В.А. Власов (керівник розробки), В.В. Барсукова, Н.А. Іванілова, Н.Г. Савіна, Є.В. Самусь, О.В. Грищенко

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ МВС України від 30.08.2011 № 363

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: ДП “Український науково-дослідний інститут і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” за № від

Зміст

Сфера застосування
Нормативні посилання
Терміни та визначення понять
Загальні технічні вимоги
Вимоги до маркування
Комплектність

 


СТАНДАРТ МВС УКРАЇНИ

Зброя пневматична, конструктивно схожі з нею вироби та кулі для них Загальні технічні вимоги

Оружие пневматическое, конструктивно сходные с пневматическим оружием изделия и пули к ним
Общие технические требования

Airgun, structurally similar to airgun and ball products to them
General requirements1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги, що поширюються на зброю пневматичну (далі–зброя), конструктивно схожі з нею вироби (далі–вироби) та кулі до них (далі–куля), які відповідно до чинного законодавства виготовляються в Україні або ввозяться на її територію.
1.2 Вимоги цього стандарту не поширюються на:
продукцію військового призначення;
маркери для гри в пейнтбол;
рушниці і пістолети для підводного полювання;
промислове і споживче пневматичне устаткування, яке призначене для забивання цвяхів, скоб, забою худоби і таке інше;
кулі, що виробляють тільки для експорту;
спеціальні кулі та снаряди, які призначені для забою худоби та інше.
1.3 Вимоги цього стандарту можуть бути використані для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 ЄСКД. Експлуатаційні документи

 

Видання офіційне

ДСТУ ГОСТ 28653:2009 Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 „Про затвердження Положення про дозвільну систему”
Наказ МВС України від 21.08.98 N 622 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 N 637/3077) „Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів”
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені ДСТУ ГОСТ 28653: зусилля спуску, пістолет, револьвер, спусковий механізм, подавальний механізм.
Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.
3.1 пневматична зброя
Пістолети, револьвери, гвинтівки калібру понад 4,5 мм зі швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, в яких куля приводиться в рух за рахунок стисненого газу
3.2 конструктивно схожі з пневматичною зброєю вироби
Пневматичні гвинтівки, пістолети і револьвери калібру 4,5 мм та калібру понад 4,5 мм зі швидкістю польоту кулі менше 100 метрів на секунду, в яких куля приводиться в рух за рахунок стисненого газу
3.3 пневматичний патрон
Боєприпаси пневматичної зброї або конструктивно схожих з пневматичною зброєю виробів, які конструктивно поєднують в єдине ціле кулю, заряд повітря або газу і клапанний пристрій
3.4 пружинно-поршнева пневматична зброя та конструктивно схожі з нею вироби
Зброя та вироби, в яких для метання кулі використовується попередньо стиснене повітря в процесі переміщення поршня під дією сил пружності попередньо зведеної пружини
3.5 компресійна пневматична зброя та конструктивно схожі з нею вироби
Зброя та вироби, у яких до пострілу повітря знаходиться під тиском, необхідним для здійснення розрахункового числа пострілів, а для його стиснення використовується компресор, установлений безпосередньо на зброї
3.6 газобалонна пневматична зброя та конструктивно схожі з нею вироби
Зброя та вироби, в яких енергія повітря або газу акумульована в балоні, що може відокремлюватися
3.7 патронна пневматична зброя та конструктивно схожі з нею вироби
Зброя та вироби, у яких енергія повітря газу акумульована в пневматичному патроні
3.8 однозарядна пневматична зброя та конструктивно схожі з нею вироби
Зброя та вироби без подавального механізму та з одним патронником
3.9 багатозарядна пневматична зброя та конструктивно схожі з нею вироби
Зброя та вироби з подавальним механізмом або більш ніж одним патронником чи такі, що мають механізм, який подає чи переміщує кулі або патрони з магазина на лінію досилання
3.10 куля для пневматичної зброї та конструктивно схожих з нею виробів
Метальний елемент призначений для стрільби з пневматичної зброї або конструктивно схожих з нею виробів
3.11 куля сферична
Куля, що має форму сфери

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
4.1. Зброя, вироби та кулі до них, що виробляються в Україні, мають відповідати вимогам цього стандарту, нормативної (НД), конструкторської (КД) та експлуатаційної документації (ЕД) підприємства-виробника, затвердженої в установленому порядку та погодженої з ДНДІ МВС України або ДНДЕКЦ МВС України.
ЕД має відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 2.601.
Примітка 1. ЕД – документ, що визначає правила експлуатації зброї, виробів, куль та (або) відображає відомості, які засвідчують гарантовані виробником значення загальних параметрів та характеристик (властивостей), гарантії та відомості до експлуатації впродовж установленого строку служби та призначений для використання під час експлуатації, обслуговування або ремонту вищезазначеної продукції.
Примітка 2. До ЕД відносяться керівництво з експлуатації (КЕ) або паспорт (ПС). Текст має бути надруковано українською мовою.
4.2 Зовнішній вигляд зброї, виробів та куль має відповідати КД або ЕД підприємства-виробника.
4.3 Маса, габаритні розміри, калібр та інші загальні технічні характеристики мають відповідати ЕД підприємства-виробника.
4.4 Матеріали, покриття, комплектувальні деталі, які використовують для виготовлення зброї, виробів та куль для них, мають бути дозволені до застосування у виробах широкого вжитку.
4.5 Матеріали, яки використовують для виробництва куль, повинні бути дозволені центральними органами виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України та мати висновки санітарно-гігієнічних та криміналістичних досліджень цих боєприпасів.
4.6 Зброя та вироби повинні забезпечувати:
— безвідмовне функціонування в належних умовах експлуатації;
— безвідмовну роботу всіх механізмів.
4.7 Вимоги до спускових механізмів зброї та виробів
4.7.1 Спусковий механізм з регульованим зусиллям спуску повинен бути відрегульований на зусилля більше ніж 8 Н, а при неможливості виконання цієї умови — на максимальне зусилля спуску.
4.7.2 Нерегульований спускової механізм повинен мати зусилля спуску не менше ніж 8 Н.
4.7.3 Зброя та вироби повинні мати спускову скобу, якщо це передбачено конструкцією.
4.8 Вимоги до запобіжних механізмів зброї та виробів
4.8.1 Зброя та вироби повинні мати запобіжні механізми, якщо це передбачено конструкцією.
4.8.2 Запобіжні механізми повинні забезпечувати чітку фіксацію в положенні запобігання і мати виразне маркування положення запобігання і стрільби.
4.8.3 Запобіжні механізми в положенні запобігання мають забезпечувати неможливість пострілу при прикладенні до спускового гачка зусилля 150 Н, або більше, якщо це передбачено НД підприємства-виробника.
4.9 Зброя та вироби мають бути безпечними в експлуатації за умов дотримання вимог ЕД і виключати можливість:
— пострілу під час взведення і заряджання;
— здійснення пострілу без натискання на спусковий гачок.
4.10 Зброя повинна мати вигляд загальноприйнятих зразків ручної стрілецької зброї. Кожна модель повинна мати позитивний висновок ДНДЕКЦ МВС України про віднесення цього зразка до певного типу зброї.
4.10.1 Зброя повинна мати таку конструкцію основних частин, яка унеможливлює іі несанкціоновану переробку у вогнепальну зброю за допомогою універсального інструменту загального вжитку (молоток, плоскогубці, викрутки та виколотки, ручний дриль тощо).
4.10.2 Конструкція зброї має виключати можливість:
— заміни ії основних частин на аналогічні частини бойової, спортивної та мисливської, газової зброї без переробки цих частин із використанням промислового устаткування;
— використання ії основних частин для заміни аналогічних частин бойової, спортивної та мисливської, газової зброї без переробки цих пристроїв із використанням промислового устаткування;
— пострілу будь-якими патронами до вогнепальної зброї серійного виробництва, після якого снаряд залишає канал ствола;
— пострілу будь-якими патронами, виготовленими саморобним способом із використанням частин штатних пневматичних патронів, після якого снаряд залишає канал ствола під дією газів, утворених від згоряння пороху або його замінників.
4.10.3 Зброя не повинна виготовлятися на основі частин та механізмів бойової, спортивної, мисливської та учбової зброї.
4.11 Вимоги до куль
4.11.1 Параметри та технічні характеристики куль повинні відповідати вимогам, наведеним у КД та/або ЕД на кулі.
5 ВИМОГИ ДО МАРКУВАННЯ
5.1 Маркування повинно забезпечувати чітке, ясне та нестираєме зображення протягом строку служби зброї та виробів. Якість маркування повинна бути достатньою для зручного прочитання всієї інформації.
5.2 Маркування повинно бути нанесене безпосередньо на кожну одиницю зброї та виробів та містити:
– знак для товарів та послуг підприємства-виробника або його назву;
– модель;
– індивідуальний номер (обов’язково тільки для зброї та виробів калібром більше ніж 4,5 мм);
– калібр;
– напис „Вироблено в Україні” (для виробників України);
Примітка 1. Калібр зброї та виробів маркують у міліметрах або в дюймах.
Примітка 2. Маркування зброї та виробів, що виготовляють на експорт, має бути виконано відповідно до контракту на постачання. Знак для товарів та послуг підприємства-виробника не наносять, якщо він не зареєстрований у країні-імпортері.
Примітка 3. Знак маркування зброї або виробів іноземного виробництва, який дозволяє ідентифікувати виробника, може проставлятися на продукції або на супроводжувальній документації.
5.2.2 Маркування номера на зброї або виробах виконують механічним способом (удар, тиск) глибиною не менш ніж 0,2 мм.
Примітка. Дозволяється маркування номера виконувати з використанням висококонцентрованих джерел енергії, у т.ч. лазера.
5.3 Маркування споживчої тари для зброї та виробів має містити:
– знак для товарів та послуг підприємства-виробника або його назву;
– юридичну адресу підприємства-виробника та місце виготовлення;
– позначення нормативного документа, згідно з яким вироблено зброя або вироби (для вітчизняного виробника);
– найменування виду зброї або виробів;
– модель зброї або виробів;
– калібр;
– штриховий код продукції (за наявності);
– напис: „Вироблено в Україні” (для зброї та виробів вітчизняного виробництва);
– назва країни-виробника (для іноземного виробника).
Примітка 1. Калібр маркують в міліметрах або в дюймах.
Примітка 2. Інформація повинна надаватися українською мовою. Якщо мова маркування відрізняється від державної, має бути зазначено мову маркування у договорі або контракті на постачання.
Примітка 3. Замість нанесення маркування на споживчу тару дозволяється вкладати у споживчу тару надруковані етикетки, які містять вимоги пункту 5.3 цього стандарту.
5.4 Маркування споживчої тари для куль має містити:
– знак для товарів та послуг підприємства-виробника або його назву;
– юридичну адресу підприємства-виробника та місце виготовлення;
– позначення нормативного документа, згідно з яким вироблено кулю (для вітчизняного виробника);
–призначеність кулі;
– тип (матеріал) кулі (за наявності);
– калібр кулі;
– масу кулі;
– кількість куль у тарі;
– зображення кулі;
– штриховий код продукції (за наявності);
– напис: „Вироблено в Україні” (для куль вітчизняного виробництва);
– назву країни-виробника (для іноземного виробника).
Примітка 1. Калібр куль маркують в міліметрах або в дюймах.
Примітка 2. Інформація повинна надаватися українською мовою.
6 КОМПЛЕКТНІСТЬ
6.1 Комплект постачання продукції повинен відповідати вимогам НД, КД та/або ЕД підприємства-виробника або контракту (договору) та супроводжувальної документації для іноземного виробника.
6.2 З кожним екземпляром зброї та виробу повинно надаватися ЕД, яке викладають українською мовою.
Примітка. ЕД до продукції, призначеної для постачання на експорт, може викладатися мовою, що визначена у договорі із замовником.

ДКПП 29.60.13.900                                                                                                               УКНД 97.220.99, 65.145

 

Ключові слова: загальні технічні вимоги, пневматична зброя, конструктивно схожі з пневматичною зброєю вироби, куля, гвинтівка, пістолет, спусковий механізм, калібр, маркування.

 

Начальник ЛСРВЗ та СЗСЗ                                       В.А. Власов

В.о. начальника відділу НТД                                 Н.Г. Савіна

Начальник відділу випробувань                        Є.В. Самусь

Виконавець,
старший науковий співробітник відділу випробувань                       В.В. Барсукова

Виконавець,
науковий співробітник відділу НТД              Н.А. Іванілова

Виконавець,

Начальник сектору
відділу експертизи зброї та трасологічної експертизи                   О.В. Грищенко
ДНДЕКЦ МВС України

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.