Стандарт МВC України. Зброя стрілецька нейтралізована

 Чинний від 01.10.2011

ЗБРОЯ СТРІЛЕЦЬКА НЕЙТРАЛІЗОВАНА

Загальні технічні вимоги. Методи контролювання.
СОУ 78-19-006:2011
Видання офіційне
МВС УКРАЇНИ
КИЇВ 2011

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ МВС України)
РОЗРОБНИКИ: Грищенко О.В., Ігнатьєв І.В.
КОНСУЛЬТАНТ: Іщенко А.В., д.ю.н., професор, НАВС України.

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ МВС України від ____.____.2011 року № _____

3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4. Зареєстровано: ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” за № __________ від ____.____.2011 року

 

ЗМІСТ
1. Сфера застосування
2. Нормативні посилання
3. Терміни та визначення понять
4. Загальні технічні вимоги
4.1 Загальні вимоги
4.2 Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів
4.3 Вимоги до конструкції пристроїв
4.4 Маркування
5. Методи контролювання
5.1 Порядок випробувань.
5.2 Засоби та допоміжні пристрої
5.3 Методики та правила проведення випробувань
5.4 Оформлення результатів випробувань
6. Додаток А “Перелік устаткування і матеріалів, необхідних для контролю”
7. Бібліографія

 

СТАНДАРТ МВС УКРАЇНИ
ЗБРОЯ СТРІЛЕЦЬКА НЕЙТРАЛІЗОВАНА
Загальні технічні вимоги. Методи контролювання

ОРУЖИЕ СТРЕЛКОВОЕ НЕЙТРАЛИЗОВАНОЕ
Общие технические требования. Методы контроля

deactivated FIREARMS
General technical specification. Testing methods

Чинний від 2011-10-01

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до нейтралізованої стрілецької зброї будь-якої системи, типу, виду або моделі (надалі пристрої), призначеної для навчання, експонування або колекціонування, а також методи її контролювання.

1.2 Вимоги цього стандарту поширюються на пристрої, які, відповідно до чинного законодавства, виробляються в Україні, а також на пристрої іноземного виробництва, які ввозяться для реалізації на території України.

1.3 Цей стандарт придатний для сертифікації у Державній системі УкрСЕПРО.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги. Правила застосування

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій[*]

ДСТУ ГОСТ 15.009:2009 СРП Непродовольственные товары народного потребления. (Непродовольчі товари народного споживання)

ДСТУ ГОСТ 28653:2009 Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять.

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытание и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розробки і постановки продукції на виробництво. Випробування і приймання продукції, що виробляється. Основні положення)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників навколишнього середовища)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения. Маркирование. (Вироби машинобудування. Маркування).

3. ТЕРМІНИ та ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ ГОСТ 28653: стрілецька зброя, пістолет, револьвер, гвинтівка, рушниця, автомат, пістолет-кулемет, ствол, магазин, запобіжник, патрон; холостий патрон, механізм обертання барабана, ударний механізм, спусковий механізм, механізм зарядження.

Нижче подано терміни, додатково використані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять. Відповідники застандартизованих у цьому розділі термінів російською мовою наведені в дужках.

3.1 Нейтралізована зброя (нейтрализованое оружие)

Стрілецька зброя будь-якої моделі, яка з дотриманням вимог відповідних стандартів або технічних умов спеціально приведена на заводах-виробниках чи у спеціалізованих майстернях з ремонту зброї в непридатний для стрільби стан

3.2 Класифікація нейтралізованої зброї, в залежності від її призначення:

учбова зброя (учебное оружие) – зброя, яка спеціально приведена в непридатний до стрільби стан, призначена для навчання правилам поводження зі зброєю (розбирання та складання, заряджання та розряджання, виконання стройових прийомів зі зброєю)

учбово-розрізна зброя (учебно-разрезное оружие) – зброя, яка спеціально приведена в непридатний до стрільби стан, основні деталі якої мають спеціально виконані вирізи, призначені для забезпечення наочності при вивченні порядку взаємодії деталей і вузлів

музейна зброя (музейное оружие) – зброя, яка спеціально приведена в непридатний до стрільби стан та призначена для експонування в музеях

макети зброї масогабаритні (макеты оружия масогабаритные) — конструктивно подібні до вогнепальної зброї вироби, призначені для колекціонування та експонування фізичними та юридичними особами, які спеціально виготовлені з вогнепальної стрілецької зброї згідно технічної документації шляхом внесення до конструкції її основних частин та механізмів змін, що виключають здійснення пострілу

3.3 основні частини та механізми зброї (основные части и механизмы оружия):

Рамка, ствол, ствольна коробка, затвор (кожух-затвор), барабан, колодка, замок, ударний механізм, спусковий механізм

3.4 універсальний інструмент загального вжитку (универсальный инструмент общего применения):

Молоток, плоскогубці, кусачки, ножиці, викрутки та виколотки, пилки та ножівкові полотна, пінцети, дриль, напильники та надфілі, лещата тощо).

4. Загальні ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Загальні вимоги

4.1.1 Пристрої, що виробляються в Україні, повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту, комплекту нормативної (НД) та конструкторської документації (КД), узгодженого з Міністерством внутрішніх справ України, та зразка-еталону, затвердженого в порядку відповідно до ДСТУ ГОСТ 15.009.

4.1.2 Пристрої повинні виготовлятись на основі загальноприйнятих зразків стрілецької зброї, а також мати висновок спеціаліста Експертної служби МВС України відповідної кваліфікації щодо їх відповідності криміналістичним вимогам.

4.2 Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів

4.2.1 Матеріали, покриття, комплектуючі вироби, які використовуються при виготовленні пристроїв, повинні бути дозволені до застосування у виробах широкого вжитку і відповідати вимогам НД.

4.2.2 Конструкція пристроїв повинна виключати можливість пострілу будь-якими патронами або методом роздільного заряджання.

4.3 Вимоги до конструкції пристроїв

4.3.1 Учбова зброя повинна мати:

— сегментний виріз в казенній частині ствола знизу (ПК-41 – зверху, для пістолетів і револьверів – збоку або зверху ), довжиною не менше 1/2 довжини патронника;

— наскрізний проріз на початку ствола (у місці кульного входу) з виходом його в ділянку патронника завширшки не менше 4 мм і завдовжки не менше: в АК та РКК – 48 мм, СКС — 38 мм, ПК-41 — 51 мм, РПД — 48 мм, ДК та ДКТ – 65 мм, СГД – 60 мм, КК-52 мм, у карабінів зразка 1938 і 1944 років — 57 мм;

— спиляний бойок у всіх зразках зброї;

— спиляні на глибину не менше 3 мм: курок (АК, РКК, АКТ, СКС, СГД) чи стояк затворної рами (РКД) у місці удару по ударнику;

— вмонтований обмежувач ствола у ствольній коробці (ПК-41, ДК, ДКМ, КК), який перешкоджає встановленню ствола від бойової зброї на учбову;

— проточку на казенній частині ствола (ПК-41, ДК, ДКМ, КК) для входження обмежувача ствола, що виступає, усередину ствольної коробки;

— наскрізні поздовжні пази в передній частині ствола, розмірами не менше 1/2 довжини ствола, та шириною не менше 4 мм, та в кришці ствольної коробки, розмірами не менше 1/2 довжини кришки, та шириною не менше 5 мм.

4.3.2 Навчально-розрізна повинна мати:

4.3.2.1 у бічній стінці ствола та патронника (кожної камори барабана) проріз шириною не менше 1/3 діаметра ствола та довжиною не менше 2/3 довжини ствола з патронником;

4.3.2.2 у кожусі-затворі, кожусі, кришці ствольної коробки, ствольній коробції, рамці, колодці та інших частинах зброї, котрі перешкоджають спостереженню процесу взаємодії деталей і вузлів цієї зброї, повинні бути наскрізні вирізи, котрі за своїми розмірами максимально забезпечують наочність роботи деталей і вузлів зброї та не перешкоджають їх взаємодії;

4.3.2.3 у корпусі затвору повинен бути виріз таким чином, щоб було видно рух ударника;

4.3.2.4 в передній (ударній) частині курка (за наявності) повинен бути виріз по усій його товщині глибиною не менше 3 мм.

4.3.3 Музейна зброя повинна мати:

4.3.3.1 наскрізний отвір діаметром не менше 5 мм у казенній частині ствола зброї без ушкоджень написів і тавр;

4.3.3.2 вилучення чи спилення бійка (ударника);

4.3.3.3 губи магазину видалені таким чином, щоб усунути можливість утримання у ньому штатних патронів або їх замінювачів.

4.3.4 Макети зброї масогабаритні повинні мати:

4.3.4.1 Конструкцію, що виключає можливість:

— заміни основних частин пристроїв на аналогічні частини бойової, спортивної або мисливської зброї без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у конструкцію пристроїв;

— використання основних частин пристроїв для заміни аналогічних частин бойової, спортивної або мисливської, у тому числі і після переробки їх за допомогою універсального інструменту загального вжитку.

4.3.4.2 Відсутність у стволі пристрою нарізів від патронника у напрямку дульного зрізу на проміжку не менше ніж 80% довжини ствола;

4.3.4.3 Нерозбірний, а також невід’ємний від іншої основної частини пристрою ствол або мати такі з’єднувальні елементи ствола, котрі за своїми геометричними та розмірними характеристиками відрізняються від аналогічних частин зброї, з якої виготовлений цей пристрій;

4.3.4.4 Ствол, непридатний для здійснення із нього пострілів, що може бути досягнено одним із таких способів:

— у бічній стінці ствола та патронника повинен бути наскрізний проріз шириною не менше 1/3 діаметра ствола та довжиною не менше 80% довжини ствола з патронником. Також, у патроннику, перпендикулярно його повздовжній осі повинен бути ненаскрізний сталевий штифт діаметром, не менше 1/3 діаметра патронника;

— у ствол повинен бути вміщений сталевий стрижень зовнішнім діаметром, що за розмірами відповідає внутрішньому діаметру канала ствола зброї з видаленими нарізами, та довжиною не менше 80% довжини ствола з патронником. Стрижень повинен бути закріплений у каналі ствола через його бічні стінки у не мінше ніж у 4 точках за допомогою ненаскрізних сталевих штифтів, котрі занурені у стрижень на глибину не меньше ніж ½ його діаметру, а їх торці не повинні виступати над зовнішньою поверхне ствола. Діаметр цих штифтів повине бути не менше 2,5 мм.

Кріплення захисних елементів ствола пристроїв, повинно здійснюватися способом, що унеможливлює їх вилучення за допомогою універсального інструменту загального вжитку без руйнування ствола.

4.3.4.5 Камори барабану барабанної зброї, непридатні для поміщення у них патрону та дійснення пострілів, що може бути досягнено одним із таких способів:

— у кожній каморі, перпендикулярно її повздовжній осі повинен бути встановлений ненаскрізний сталевий штифт діаметром, не менше 1/3 діаметра камори;

— діаметр кожної камори повинен бути збільшеним таим чином, щоб товщина зовнішньої стінки барабану у найтоншому місці не перевищувала 1 мм;

4.3.4.6 Запираючий механізм пристрою, що відповідає одній з вимог:

— опорні поверхні під патрони (дзеркало затвору, чашечка затвору тощо) повинні бути зрізані під кутом 450 відносно поздовжньої осі канала ствола зброї;

— усі отвори для ударників (бійків) рушниць, ракетниць або інших видів зброї, що відпирається методом переламування, повинні бути розсвердлені до діаметру не менше 10 мм.

4.3.4.7 Ударний, спусковий або ударно-спусковий механізми, що відповідає таким вимогам:

— ударники (бойки) пристроїв повинні бути вилучені або спиляні;

— отвори для виходу бійків та канали для руху ударників поввинні бути заварені;

— в передніх (ударних) частинах курків (за наявності) повинні бути вирізи по усій товщині курка глибиною не менше 3 мм.

4.3.4.8 Рамки, ствольні коробки, кожухи-затвори та інші вузлов частини пристроїв повинні мати ослаблення конструкції з метою унеможливлення їх несанкціонованої переробки у зброю за допомогою універсального інструменту загального вжитку без руйнування цих частин.

4.3.4.9 Губи магазину пристроїв повинні бути видалені таким чином, щоб усунути можливість утримання у ньому штатних патронів або їх замінювачів.

4.4 Маркування

4.4.1 Кожна одиниця пристроїв повинна мати маркування, виконане згідно з ГОСТ 26828.

4.4.2 Маркування на пристрої повинно містити:

— знак для товарів та послуг підприємства-виробника (переробника);

— позначення виду нейтралізованої зброї: «УЧ» — учбова, «УЧР» — учбово-розрізна, «МУЗ» — музейна, «ММГ» — макет масогабаритний;

— заводський номер;

— національний знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 (за наявності);

— напис “Вироблено в Україні” (для пристроїв, вироблених в Україні).

4.4.3 Заводський номер на пристрій повинно бути нанесено виключно ударним способом або методом холодного тиснення глибиною не менше ніж 0,2 мм.

4.4.4 Заводський номер наносять на такі частини пристроїв:

— для пістолетів і пістолетів-кулеметів: на рамку зі стволом та на затвор (кожух-затвор);

— для револьверів: на рамку та барабан (4 останні знаки);

— для гвинтівок, карабінів, у т.ч. і автоматичних: на ствольну коробку та ствол (якщо він від’ємний від ствольної коробки);

— для рушниць: на ствол (блоку стволів) та колодку;

— для кулеметів: на ствольну коробку та ствол (якщо він від’ємний від ствольної коробки) та на корпус з замикаючим механізмом;

— інші пристрої: на корпус та на патронник.

4.4.5 На музейній зброї, котра має історичну або художню цінність, допускається відсутність усіх маркувальних позначень, визначених 4.4.2.

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

5.1 Порядок випробувань

5.1.1 Випробування, крім спеціально обумовлених випадків, проводять при нормальних кліматичних умовах (ГОСТ 15150):

— температура навколишнього середовища 25°С ±10°С;

— відносна вологість повітря 45% — 80% при температурі 25°С±10°С;

атмосферний тиск 84,0 кПа — 106,7 кПа.

5.1.2 Випробування пристроїв проводять згідно з таблицею 1.

 

№ п/п Види випробувань

Розділ (підрозділ, пункт) стандарту, де викладені вимоги до пристроїв

Розділ (підрозділ, пункт) стандарту, де викладені методи випробувань

1.

Контроль відповідності пристрою зразку-еталону та наявності погоджених у встановленому порядку НД

4.1.1

5.3.1

2.

Контроль наявності висновку щодо відповідності криміналістичним вимогам

4.1.2

5.3.2

3.

Контроль матеріалів, покриттів, комплектуючих виробів

4.2.1

5.3.3

4.

Контроль можливості пострілу

4.2.2

5.3.4

5.

Контроль конструкції пристроїв    

5.1

Контроль конструкції учбової зброї

4.3.1

5.3.5

5.2

Контроль конструкції учбово-розрізної зброї

4.3.2

5.3.6

5.3

Контроль конструкції музейної зброї

4.3.3

5.3.7

5.3

Контроль конструкції макетів зброЇ масогабаритних

4.3.4

5.3.8 – 5.3.18

6.

Контроль маркування

4.4

5.3.19

 

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.2.1 Засоби вимірювальної техніки та випробувальне устаткування, які використовують при проведенні випробувань, повинні бути повірені і атестовані в установленому порядку.

5.2.2 У процесі проведення випробувань застосовують засоби вимірювальної техніки (далі — ЗВТ) і випробувальне устаткування (далі — ВУ), перелік яких подано в додатку А, або інші ЗВТ, що забезпечують необхідну точність вимірювань.

5.3 Методики та правила проведення випробувань

5.3.1 Контроль відповідності пристрою затвердженому зразку-еталону (4.1.1) проводять у відповідності до ГОСТ 15.009. Контроль наявності погоджених в установленому порядку НД на пристрої, що виробляються в Україні, проводять шляхом вивчення НД та КД на пристрої, що підлягають випробуванням.

Пристрій, що підлягає контролю, відповідає 4.1.1, якщо він відповідає зразку-еталону, а НД на нього погоджена в установленому порядку з ДНДЕКЦ МВС України або ДНДІ МВС України.

5.3.2 Контроль 4.1.2 проводиться шляхом вивчення висновку спеціаліста ДНДЕКЦ МВС України або ДНДІ МВС України.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.1.2, якщо за результатами його дослідження складено висновок спеціаліста ДНДЕКЦ МВС України або ДНДІ МВС України про віднесення цього пристрою до категорії нейтралізованої зброї.

5.3.3 Контроль 4.2.1 проводять візуальною перевіркою сертифікатів (за їх наявності) на матеріали, покриття, комплектуючі вироби, які використовуються при виготовленні пристроїв, висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України на пристрій або інших документів, що підтверджують їх якість.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.2.1, якщо він має висновок санітарно-гігієнічних досліджень, інші дозвільні документи Міністерства охорони здоров’я України або інші документи про те, що матеріали, покриття, комплектуючі вироби, які використовуються при його виготовленні, дозволені до застосування у виробах широкого вжитку і відповідають вимогам НД.

5.3.4 Контроль 4.2.2 проводиться відповідно до вимог Методики встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (схвалена на засіданні секції судової балістики та трасології науково-методичної координаційної ради Міністерства юстиції України (протокол від 03.06.2005). Постріли проводять із використанням установки для дистанційного відстрілу зброї та імітаторів патронів до вогнепальної зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.2.2, якщо наколювання капсуля імітатора патрону не відбулося, а на ньому (на краю денця гільзи патрона кільцевого запалення) не залишились сліду наколу.

5.3.5 Контроль 4.3.1 проводять шляхом вивчення НД та КД на пристрій, візуальним оглядом та вимірюванням параметрів пристрою та його частин, а також шляхом порівняння частин пристрою з аналогічними частинами вогнепальної зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.1, якщо в його конструкцію внесені усі зміни, перелічені в 4.3.1.

5.3.6 Контроль 4.3.2 проводять шляхом вивчення НД та КД на пристрій, візуальним оглядом та вимірюванням параметрів пристрою та його частин, а також шляхом порівняння частин пристрою з аналогічними частинами вогнепальної зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.2, якщо в його конструкцію внесені усі зміни, перелічені в 4.3.2.

5.3.7 Контроль 4.3.3 проводять шляхом вивчення НД та КД на пристрій, візуальним оглядом та вимірюванням параметрів пристрою та його частин, а також шляхом порівняння частин пристрою з аналогічними частинами вогнепальної зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.3, якщо в його конструкцію внесені усі зміни, перелічені в 4.3.3.

5.3.8 Контроль 4.3.4.1 здійснюється шляхом вивчення НД та КД на пристрій, та експериментально: шляхом спроби проведення заміни в конструкції зразка пристрою його основних частин аналогічними за конструкцією, розмірами та функціональним призначенням частинами бойової, спортивної або мисливської зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.4.1, якщо випробуванням буде встановлена відсутність можливості заміни його основних частин на аналогічні частини бойової, спортивної або мисливської зброї без переробки цих пристроїв із використанням промислового устаткування (фрезувальних, токарних станків, зварювального устаткування).

5.3.9 Контроль 4.3.4.2 здійснюється експериментально шляхом спроби використання основної частини пристрою для заміни аналогічної за конструкцією, розмірами та функціональним призначенням частини бойової, спортивної або мисливської зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.4.2, якщо буде встановлена відсутність можливості використання його основних частин для заміни аналогічних основних частин бойової, спортивної або мисливської зброї без руйнування цих частин або без переробки цих пристроїв із використанням промислового устаткування (фрезувальних, токарних станків, зварювального устаткування).

5.3.10 Контроль 4.3.4.2 проводять шляхом вивчення НД та КД на пристрій, візуальним оглядом та вимірюванням параметрів ствола пристрою, а також шляхом порівняння ствола пристрою зі стволом аналогічної вогнепальної зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.4.2, якщо в каналі його ствола відсутні нарізи на проміжу, визначеному у 4.3.4.2.

5.3.11 Контроль 4.3.4.3 проводять шляхом вивчення КД на пристрій, а також візуальним оглядом та вимірюванням параметрів ствола та елементів нерозбірності пристрою після його неповного розбирання та експериментальним шляхом в процесі якого здійснюють спроби вилучення ствола та інших основних частин пристрою за допомогою універсального інструменту загального вжитку.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.4.3 якщо його ствол є нерозбірним, не від’ємним від іншої основної частини пристрою, або має такі з’єднувальні елементи, котрі за своїми геометричними та розмірними характеристиками відрізняються від аналогічних частин зброї, з якої виготовлено цей пристрій.

5.3.12 Контроль 4.3.4.4 проводять шляхом вивчення КД на пристрій, а також візуальним оглядом та вимірюванням параметрів ствола пристрою після його неповного розбирання та експериментальним шляхом в процесі якого здійснюють спроби вилучення зі ствола захисних елементів за допомогою універсального інструменту загального вжитку.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.4.4 якщо в конструкцію його ствола унесені визначені в 4.3.4.4 зміни, а захисні елементи не видалось можливим вилучити за допомогою універсального інструменту загального вжитку.

5.3.13 Контроль 4.3.4.5 проводять шляхом вивчення КД на пристрій, а також візуальним оглядом та вимірюванням параметрів камор барабана пристрою.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.4.5 якщо конструкцію кожної камори його барабану унесені визначені в 4.3.4.5 зміни, а захисні елементи не видалось можливим вилучити за допомогою універсального інструменту загального вжитку.

5.3.14 Контроль 4.3.4.6 шляхом вивчення НД та КД на пристрій, візуальним оглядом та вимірюванням параметрів пристрою та його частин, а також шляхом порівняння частин пристрою з аналогічними частинами вогнепальної зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.4.6, якщо в його конструкцію внесені зміни, визначені в 4.3.4.6.

5.3.15 Контроль 4.3.4.7 шляхом вивчення НД та КД на пристрій, візуальним оглядом та вимірюванням параметрів пристрою та його частин, а також шляхом порівняння частин пристрою з аналогічними частинами вогнепальної зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.4.7, якщо в його конструкцію внесені зміни, визначені в 4.3.4.7.

5.3.16 Контроль 4.3.4.8 шляхом проводиться шляхом вивчення НД та КД на пристрій, візуальним оглядом основних частин та механізмів пристрою після його неповного розбирання, порівняння з аналогічними частинами зразків бойової, спортивної, або мисливської зброї, а також їх зображеннями та описаннями в інформаційно-довідковій літературі, та виявлення ознак ослаблення конструкції усіх основних частин пристрою.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.4.8 якщо буде встановлено, що його основні частини мають ослаблення конструкції, що не дозволяють їх переробити у зброю за допомогою універсального інструменту загального вжитку.

5.3.17 Контроль 4.3.4.9 шляхом вивчення НД та КД на пристрій, візуальним оглядом та вимірюванням параметрів магазину пристрою, а також шляхом порівняння магазину пристрою з магазином аналогічної вогнепальної зброї.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.3.4.9, якщо в його конструкцію внесені зміни, визначені в 4.3.4.9.

5.3.18 Контроль 4.4 проводять візуально без засобів збільшення. Контроль глибини тиснення визначають з допомогою індикатора годинникового типу або іншого ЗВТ, що забезпечує необхідну точність вимірювань.

Пристрій вважається таким, що відповідає 4.4, якщо встановлено наявність маркування, а також відповідність його змісту та способу нанесення вимогам 4.4.2 – 4.4.4 цього стандарту.

На музейній зброї, котра має історичну або художню цінність, допускається відсутність усіх маркувальних позначень, визначених 4.4.

Допускається у якості серійного номеру пристрою використовувати заводський номер зброї, з якої був виготовлений пристрій, якщо його зміст та спосіб нанесення відповідають 4.4.3 та 4.4.4

5.4 Оформлення результатів випробувань

За результатами випробувань пристроїв складають протокол, який оформляють згідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025.

 

ДОДАТОК А
(довідковий)
Перелік устаткування і матеріалів, необхідних для контролю

Найменування і позначення

Позначення документа і (або) основна характеристика

Розділ, (пункт) стандарту, який передбачає застосування обладнання

Штангенциркуль типу

ШЦ-І.250 кл. 1ДСТУ ГОСТ 166

(0…250)мм±0,05 мм

5.3.5 — 5.3.15

Лінійка вимірювальнаДСТУ ГОСТ 427

 

(0…500) мм±1мм

5.3.5 — 5.3.15

Мікрометр типу МК 25 ІІГОСТ 6507

 

Діапазон вимірювання (0…25) мм;

ціна поділки 0,01 мм;

основна похибка 0,004 мм

5.3.5 — 5.3.15

Індикатор часового типу

 

ІЧ02 кл. 1ДСТУ ГОСТ 577

(0…2)мм±0,01 мм

5.3.18

Установка для дистанційного відстрілу зброїНД на пристрій

5.3.4

Патрон-імітатор експлуатаційногоНД на пристрій

5.3.2.3

5.3.2.4

Імітатори патронів до вогнепальної зброї серійного заводського виробництваПерелік згідно з висновком спеціаліста експертної служби МВС України

5.3.4

5.3.13

Інструменти універсальні загального вжиткумолоток, плоскогубці, викрутки та виколотки, пінцет, пилки та ножівкові полотна, напильники, надфілі, лещата тощо

5.3.12

5.3.13

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов.

2. ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

3. ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійка металева. Технічні умови.

4. ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

5. ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визначення результатів сертифікації продукції, що імпортується.

6. ГОСТ 9.014-78 Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

7. ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия. (Індикатори годинникового типу з ціною поділки 0,01 мм. Технічні умови).

8. ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия. (Мікрометри. Технічні умови).

9. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів).

10. ГОСТ 17809-72 Материалы магнитотвердые литые. Марки и технические требования (Матеріали магнітотверді литі. Марки та технічні вимоги).

11. ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения. Маркирование (Вироби машинобудування. Маркування).

12. Методика встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (Схвалена рішенням секції судової балістики та трасології Науково-координаційної методичної ради Міністерства юстиції України. Протокол від 03.06.2005).

ДКПП 29.60.13.900

УКНД 95.020

Ключові слова: пристрій, стрілецька зброя, нейтралізована зброя, учбова зброя, макет

________________________________________________________________

Заступник начальника лабораторії криміналістичної експертизи ДНДЕКЦ МВС України                 І.В. Ігнатьєв

 

Відповідальний виконавець,
Начальник сектору відділу експертизи зброї
та трасологічної експертизи ДНДЕКЦ МВС України                     О.В. Грищенко

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.